KeySend

 • Current Version:4.0
 • Release Date:18 June 2019

KeySend is een programma voor de bouw met een groot aantal mogelijkheden, U kunt er offertes mee samenstellen, ze versturen en vergelijken, ook kunt U vragenlijsten gebruiken en planningen maken.

Dit programma is baanbrekend door de vele toepassingsmogelijkheden.
Uw opmerkingen, wensen en aanvullingen willen wij graag bij de verdere doorontwikkeling meenemen, schroom dus niet om die aan ons door te geven via de contactpagina.

Hierdoor hopen wij een programma samen te stellen dat geheel aan de wensen van de gebruiker voldoet.

KeySend bestaat momenteel uit de volgende onderdelen:

 • Offertes beheermodule
  Om eenvoudig en snel offerteaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd samen te stellen en te versturen ..meer..
 • Offerte beoordelingsmodule
  Met deze module kunt U de binnengekomen offertes vergelijken en de, voor U, meest gunstige offerte bepalen. ..meer..
 • Vragenmodule
  Met de vragenmodule kunt U vragen die tijdens het versturen van offertes en het maken van de begroting opkomen, verzamelen en versturen. ..meer..
 • Planningsmodule
  Met de planningsmodule kunt U heel eenvoudig een planning voor een project aanmaken waarbij ook verletdagen opgenomen kunnen worden. ..meer..
 • Betalingsprognose module
  Als U een planning (in KeySend) en een IBIS-Trad begroting aangemaakt heeft voor een project kunt U heel eenvoudig een prognose voor een termijnenstaat maken . ..meer..
 • Calculatieplanning
  Alle projecten die met KeySend aangemaakt worden, worden in een calculatieplanning opgenomen; deze planning kan door iedereen die KeySend geïnstalleerd heeft, geraadpleegd worden. ..meer..
 • Een onderaannemersbestand
  Met het onderaannemersbestand kunnen eenvoudig selecties gemaakt worden om onderaannemers te selecteren om offerteaanvragen  naar te versturen
  Selecties op basis van Stabu-codes, activiteiten, vestigingsplaatsen (of combinaties hiervan) zijn mogelijk. ..meer..
 • Archieffunctie
  Bij het gebruik van KeySend worden de resultaten in diverse bestanden opgeslagen om ze in toekomstige projecten te kunnen raadplegen. ..meer..

Behalve deze onderdelen heeft KeySend de volgende mogelijkheden:

 • Het maken van organogrammen
  Met deze module kunt U een organogram van de bouwplaatsorganisatie samenstellen. ..meer..
 • Tabbladen voor een back-up op papier printen
  Als u een papieren back-up van uw offerteaanvragen bijhoudt kunt U met deze module heel eenvoudig de benodigde tabbladen uitprinten.

U kunt KeySend gratis installeren en u betaald € 50,=/project excl. btw per project
Zo betaalt u nooit meer dan u nodig heeft.

Wij hebben een demo voor u gemaakt, waarin getoont wordt hoe u KeySend zodanig installeert dat U het zonder problemen kunt uitproberen.

Wij bieden hulp via de volgende mogelijkheden:

 • Een uitgebreide helpfile
 • Diverse pdf bestanden met instructies
 • Hulp per email