Actievoorwaarden

Momenteel voeren wij een actie om het ter beschikking stellen van bedrijfsadressenbestanden om in KeyAdres op te nemen, te stimuleren.
Hieronder staan de voorwaarden die aan deelname gesteld worden.

VOORWAARDEN VOOR HET OPNEMEN VAN EEN BEDRIJFSADRESSEN-BESTAND IN KEYADRES

1. Door deelname bevestigt u dat u gerechtigd bent om het adressenbestand van uw bedrijf aan KeyAdres toe te voegen.
2. U stelt het adressenbestand als excel- ,dbf- of csv bestand ter beschikking.
3. Er dient een codering van werkzaamheden/leveringen van de onderaannemers/leveranciers opgenomen te zijn.
4. De adressenbestanden worden in volgorde van binnenkomst door ons behandeld.
5. Wij maken een selectie gebaseerd op:
5.1. nuttigheid van de adressen.
5.2. op reeds opgenomen onderaannemers/leveranciers.
6. Wij vervangen uw codering/activiteitomschrijving door de door KeyAdres gehanteerde coderingen.
7. U ontvangt een lijst met de onderaannemers/leveranciers die via uw adressenbestand aan KeyAdres toegevoegd zijn.
8. Deze onderaannemers/leveranciers worden gedurende twee maanden na het versturen van de in punt 7 genoemde lijst geacht door u ingebracht te zijn.
9. Wij voegen de goedgekeurde onderaannemers/leveranciers toe aan KeyAdres.
10. Wij sturen een e-mail naar deze onderaannemers/leveranciers met het verzoek zich te registeren als deelnemer aan KeyAdres tegen een jaarlijkse vergoeding van € 35,= excl. btw.
11. Per zich binnen de in punt 8 genoemde periode registrerende en betalende onderaannemer/leverancier ontvangt u van Bouwersinfo b.v. een vergoeding van € 10,= per onderaannemer/leverancier.
Indien een onderaannemer/leverancier zich na deze periode registreert of betaalt heeft u geen recht op de genoemde vergoeding.
12. U wordt geacht uzelf in te zetten om onderaannemers/leveranciers zich te laten registreren door e-mails te sturen aan uw onderaannemers/leveranciers en een aanmoedigingstekst in uw offerteaanvragen en opdrachten op te nemen.
13. U vrijwaart Bouwersinfo b.v. tegen alle aanspraken die uit deze actie voortvloeien.
14. Bouwersinfo b.v. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van aan haar toegezonden informatie.