Over KeyAdres

KeyAdres is het online adressenbestand van KeySend.
Het biedt uitgebreide filters om in het adressenbestand te zoeken naar onderaannemers en leveranciers.

de mogelijkheden van KeyAdres

De filters bieden naast de standaard filters die een aannemer ook in zijn eigen adressenbestand gebruikt (zoeken op vestigingsgebied en stabukode) de mogelijkheid om te zoeken naar onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren op de bouwlocatie, het zoeken op zoekwoorden, op door hem gegeven beoordelingen, certificaten, omzet en het aantal personeelsleden.
Hij kan ook zoeken binnen door hem vooraf geselecteerde onderaannemers.

De onderaannemer kan zich registreren om zijn eigen gegevens te beheren, waardoor anderen geen wijzigingen kunnen aanbrengen en hij extra informatie kan toevoegen (gemeentes waar hij werkzaam is, zoekwoorden, in bezit zijnde certificaten, gegevens van personeelsleden/afdelingen (naam, functie, telefoon en e-mail), omzet en aantal personeelsleden.

Daarnaast biedt het geregistreerde aannemers de mogelijkheid om zelf informatie aan onderaannemers toe te voegen, die alleen voor hem zichtbaar zijn, zoals een beoordelingssysteem (grotendeels naar eigen keuze op te bouwen), gegevens van personeelsleden/afdelingen van de onderaannemer zoals naam, functie, telefoonnummer, e-mail adres en met een de mogelijkheid om een memo toe te voegen voor extra informatie.
Ook kan de geregistreerde onderaannemer in een memo zijn ervaringen met de onderaannemer vastleggen.

REGISTRATIE
De registratie door een onderaannemer kost € 35,=/jaar excl. btw.
Hij kan zich als volgt registreren:
1. Zich aanmelden als onderaannemer met de menuoptie KeyAdres/Nieuwe onderaannemer.
     in het accountformulier kunnen alleen de basisgegevens ingevoerd worden.
     hij ontvangt een e-mail met inloggegevens.
2. Met de inloggegevens kan hij zich registreren met de menuoptie KeyAdres/Registreren als Onderaannemer.
     na het opslaan van zijn gegevens ontvangt de onderaannemer per e-mail een rekening.
3. Zodra de betaling door ons ontvangen is wordt de registratie officieel en blijft één jaar geldig.

Een aannemer kan zich registreren met de menuoptie KeyAdres/Registreren als Aannemer
Hij dient zijn adressenbestand als excel-, csv- of dbf bestand te uploaden tijdens de registratie.

Are you looking for an opportunity to purchase an essays? If so, you have found the perfect spot. PayForEssay has been in business for 12 years, has helped do my essay countless generations of students, and has written nearly 200,000 academic pieces. About a third of its customers are returning clients. The writers they employ are experienced and fast. Additionally, they provide the most excellent customer service. PayForEssay has a reputation that you can count on to provide the papers you need.