Houten trappen

ONDERDEELNORM m.u/m2/ EENHEID
drm boomplint 10x25mm0,5trp
triplex boomplint 4x25mm0,4trp
vuren rechte steek trap hg 280cm open1,5st
vuren rechte steek trap hg 280cm dicht1,7st
vuren trap met 1-kwart hg 280cm open1,7st
vuren trap met 1-kwart hg 280cm dicht1,9st
vuren trap met 2-kwart hg 280cm open1,9st
vuren trap met 2-kwart hg 280cm dicht2,1st
vuren dubbelspiltrap 2-kwart 280cm open2,1st
vuren dubbelspiltrap 2-kwart 280cm dicht2,3st
ONDERDEELNORM m.u/m2/ EENHEID